NO ACABES D’ENTENDRE

QUÈ ÉS L’ECONOMIA CIRCULAR?

NO ACABES D’ENTENDRE QUÈ ÉS L’ECONOMIA CIRCULAR?

Economia circular, economia circular, economia circular… Es parla molt d’aquest terme però, què és realment l’Economia Circular? A Garden Hotels ho tenim molt clar i intentem adaptar les nostres operacions en base als seus principis fonamentals: fer servir, utilitzar i tornar davant d’agafar, utilitzar i rebutjar. En altres paraules, exercim la nostra activitat alhora que reduïm el consum i el malbaratament dels recursos (primeres matèries, aigua i fonts d’energia, per exemple).

Economia circular, economia circular, economia circular… Es parla molt d’aquest terme però, què és realment l’Economia Circular? A Garden Hotels ho tenim molt clar i intentem adaptar les nostres operacions en base als seus principis fonamentals: fer servir, utilitzar i tornar davant d’agafar, utilitzar i rebutjar. En altres paraules, exercim la nostra activitat alhora que reduïm el consum i el malbaratament dels recursos (primeres matèries, aigua i fonts d’energia, per exemple).